KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kontrole

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

11.09.2018 r. - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Temat kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji.

04.10.2018 r. – kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Temat kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoły w zakresie spraw nadzorowanych przez organ prowadzący.


23.10.2018 r. – kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: Monitorowanie kształtowania kompetencji kluczowych.


26.10.2018 r. - kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: Monitorowanie kształtowania kompetencji kluczowych, kontrola zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.


14.11.2018 r. - kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: Obserwacje zajęć prowadzonych i omawianych przez dyrektora szkoły Anna Jagielską. Przegląd dokumentacji oraz bazy dydaktyczno-wychowawczej w związku z oceną pracy dyrektora.


Listopad 2018 r. – kontrola Komisji Rewizyjnej ZNP Łódź – Górna

Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania i odprowadzania składek członków ZNP.


29.11.2018 r. - kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: Kontrola doraźna w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.


12.03.2019 r. - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Temat kontroli: Kontrola sprawdzająca wydanie decyzji po wydanym postanowieniu o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.


05.04.2019 r. - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Temat kontroli: Wizytacja w zakresie programu kampanii ”Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”.


29.04.2019 r. - kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: - Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych.


W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

20.09.2017 r. - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Temat kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji.


23.11.2017 r. - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Temat kontroli: Kontrola sanitarna placówki.


05.01 2018 r. - problemowa kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: Działania podejmowane przez dyrektora szkoły w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.


22.03.2018 r. do 6.04 2018 r. - kontrola Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Temat kontroli: Inwentaryzacji środków trwałych.


23.03.2018 r. – problemowa kontrola Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Temat kontroli: Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.


03.07.2018 r. do 6 lipca 2018r., 10.07.2018r. do dnia 17.07.2018r. - kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Temat kontroli: 

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi
odpowiada: Anna Jagielska
data: 27-05-2019
wytworzył: Justyna Karczewska
data: 27-05-2019
data: 27-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 15-05-2019 - Edycja treści
  • 02-08-2018 - Edycja treści
  • 27-04-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 584